Jak odbywa się przesłuchanie osoby podejrzanej?

Data: 27 listopada 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Przesłuchanie osoby podejrzanejPodejrzany to jedna z ważniejszych osób podczas postępowania karnego. Jej prawa i obowiązki są ściśle określone przez obowiązujące przepisy prawa.

Na ogół pierwsze przesłuchanie osoby podejrzanej odbywa się na policji, w pomieszczeniu, w którym na co dzień pracują policjanci. Nie wygląda to więc tak samo, jak na filmach. Na samym początku podejrzany informowany jest o treści przedstawianego mu zarzutu, a więc dowiaduje się o co jest podejrzany.

Warto pamiętać, że podejrzanym staje się każda osoba, której przedstawiony jest zarzut. Może ona w tej sytuacji skorzystać z prawa do obrony, odmówić zeznań czy nawet zeznać nieprawdę. Podejrzany musi o tym zostać poinformowany przed rozpoczęciem przesłuchania. Niekiedy policja wzywa osobę podejrzaną na przesłuchanie w charakterze świadka. Wówczas informuje, że należy mówić prawdę, bo za składanie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności. To praktyka dość niebezpieczna.

Podczas przesłuchania nie trzeba odpowiadać na pytania, jeśli odpowiedź mogłaby zaszkodzić podejrzanemu. W takim przypadku można po prostu odmówić odpowiedzi na zadane pytanie.

Po przedstawieniu zarzutów osoba przesłuchująca zadaje podejrzanemu pytania na temat danego zdarzenia. Najważniejsze z nich dotyczy tego, czy przyznaje się on do popełnienia zarzucanego mu czynu. Najczęściej opisywane są korzyści wynikające z przyznania się do winy i dobrowolnego poddania się karze. Tymczasem nie jest to zawsze najlepsze rozwiązanie dla podejrzanego.

Warto pamiętać o tym, że warunki dobrowolnego poddania się karze zawsze można negocjować z prokuratorem do końca postępowania przygotowawczego. Nie trzeba się więc od razu godzić na przedstawioną przez przesłuchującego propozycję. Treść wyjaśnień składanych w czasie przesłuchania zapisywana jest w protokole. Podejrzany może przy tym kontrolować treść protokołu co ma duże znaczenie, gdyż podczas składania wyjaśnień w sądzie są one porównywane z tymi złożonymi w czasie pierwszego przesłuchania. Nawet małe nieścisłości działają na niekorzyść osoby podejrzanej. Protokół ten może kontrolować również obrońca podejrzanego.

Przesłuchanie najczęściej kończy się podpisaniem przez podejrzanego protokołu przesłuchania. W ten sposób zgadza się on z treścią złożonych przez siebie wyjaśnień.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *