Czym są groźby karalne?

Data: 23 stycznia 2018

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Groźby karalne są przestępstwem opisanym w art. 190 kodeksu karnego. Odpowiedzialności karnej podlega osoba, która grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa. Karze podlega tylko tylko ta groźba, której treścią jest zapowiedź popełnienia przestępstwa.

Odpowiedzialności karnej nie podlega zatem sprawca, który grozi popełnieniem wykroczenia. Nie odpowiada za groźby karalne także osoba, która grozi naruszeniem reguł prawa cywilnego. Przy czym groźba realizacji przestępstwa może dotyczyć działania na szkodę ofiary lub na szkodę osoby jej bliskiej. Sprawcą może być z kolei jedna osoba lub większa grupa osób.

Aby dane zachowanie uznać za groźby karalne musi ono w osobie pokrzywdzonej wzbudzić uzasadnioną obawę, że dana groźba może zostać zrealizowana. Obawa ta musi być uzasadniona, a więc obiektywna. Nie można powołać się na swoją wrażliwość czy wrodzoną lękliwość. Bez znaczenia jest natomiast to czy sprawca mógł daną groźbę spełnić. Liczy się tylko uzasadnione przekonanie ofiary co do możliwości realizacji groźby.

Przestępstwo groźby karalnej popełniane jest tylko i wyłącznie umyślnie. Przy czym groźba karalna wyrażona może być słownie, pisemnie lub za pomocą gestów.

Przestępstwo groźby karalnej art. 190 k.k. jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Ścigane jest na wniosek osoby pokrzywdzonej. Organy same nie podejmą żadnych czynności w związku z wszczęciem postępowania.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *