Czym są groźby karalne?

Data: 23 stycznia 2018

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Groźby karalne są przestępstwem opisanym w art. 190 kodeksu karnego. Odpowiedzialności karnej podlega osoba, która grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa. Karze podlega tylko tylko ta groźba, której treścią jest zapowiedź popełnienia przestępstwa.

Odpowiedzialności karnej nie podlega zatem sprawca, który grozi popełnieniem wykroczenia. Nie odpowiada za groźby karalne także osoba, która grozi naruszeniem reguł prawa cywilnego. Przy czym groźba realizacji przestępstwa może dotyczyć działania na szkodę ofiary lub na szkodę osoby jej bliskiej. Sprawcą może być z kolei jedna osoba lub większa grupa osób.

Aby dane zachowanie uznać za groźby karalne musi ono w osobie pokrzywdzonej wzbudzić uzasadnioną obawę, że dana groźba może zostać zrealizowana. Obawa ta musi być uzasadniona, a więc obiektywna. Nie można powołać się na swoją wrażliwość czy wrodzoną lękliwość. Bez znaczenia jest natomiast to czy sprawca mógł daną groźbę spełnić. Liczy się tylko uzasadnione przekonanie ofiary co do możliwości realizacji groźby.

Przestępstwo groźby karalnej popełniane jest tylko i wyłącznie umyślnie. Przy czym groźba karalna wyrażona może być słownie, pisemnie lub za pomocą gestów.

Przestępstwo groźby karalnej art. 190 k.k. jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Ścigane jest na wniosek osoby pokrzywdzonej. Organy same nie podejmą żadnych czynności w związku z wszczęciem postępowania.

Opublikowane przez Kancelaria

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *