Czym różni się kradzież rozbójnicza od zwykłej kradzieży i rozboju?

Data: 30 listopada 2017

l

Opublikowane przez: admin

Czym się różni kradzież rozbójnicza od kradzieży zwykłejPrzestępny zabór mienia można popełnić na wiele rożnych sposobów. Znaczenie ma jednak użycie w związku z tym przemocy. Gdy pojawia się przemoc nie mówi się już o kradzieży zgodnie z art. 278 k.k., ale o rozboju zgodnie z art. 280 k.k. lub kradzieży rozbójniczej zgodnie z art. 281 k.k.

Rozbój i kradzież rozbójnicza to dwa różne przestępstwa. W obu przypadkach przestępca wraz z zaborem używa przemocy. Jedyna różnica polega na chwili jej użycia oraz osobie przeciwko, której jest ona kierowana.

W przypadku kradzieży rozbójniczej wyróżnia się dwa etapy. Na początku sprawca dokonuje zaboru mienia bez użycia przemocy. Używa jej dopiero później, aby utrzymać w posiadaniu skradzioną rzecz.

Pod pojęciem użycie przemocy należy przy tym rozumieć jej faktyczne użycie wobec innej osoby bądź zagrożenie jej natychmiastowym użyciem. Użycie przemocy ma miejsce także wówczas, gdy sprawca doprowadza daną osobę do stanu nieprzytomności czy bezbronności. Musi to jednak nastąpić zaraz po kradzieży czy w czasie pościgu za sprawcą. Wówczas chroni on niejako skradzione przez siebie mienie.

Jako kradzież rozbójnicza jest kwalifikowana także sytuacja, gdy przemoc jest stosowana wobec innej osoby niż pokrzywdzony, która chciała odebrać sprawcy skradzione przez niego mienie.

Gdy sprawca używa przemocy w celu zaboru rzeczy dopuszcza się rozboju. Jeśli natomiast używa jej, aby utrzymać w posiadaniu skradzioną rzecz, ma miejsce kradzież rozbójnicza.

Te dwa przestępstwa wymagają rozróżnienia, gdyż w przypadku kradzieży rozbójniczej sprawcy grozi niższa kara (od roku do 10 lat) niż za przestępstwo rozboju (od roku do 12 lat).

Podobnie jak w przypadku rozboju, również i czyn z art. 281 k.k (kradzież rozbójnicza) można popełnić jako tzw. wypadek mniejszej wagi.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez admin

Zobacz także

Komentarze

1 komentarz

  1. Witam,
    chciałam tylko napisać, że w.drugim akapicie jest błąd. Zostało napisane:”we obu przypadkach”, a powinno być: „w obu przypadkach”.

    Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *