Czy jeśli sąd popełni błąd można liczyć na odszkodowanie?

Data: 31 października 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Odszkodowanie za błąd sąduRównież i w przypadku systemu sprawiedliwości zdarzają się błędy czy pomyłki. Niekiedy dochodzi do aresztowania niewinnej osoby, a nawet skazania jej na karę pozbawienia wolności. To zdarzenia trudne, ale za sprawą opisanej w art. 552 Kodeksu postępowania karnego instytucji pozwalającej na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia za taką sytuację, mają być łatwiejsze do przeżycia.

Osoba oskarżona, która na skutek wznowienia postępowania czy kasacji została uniewinniona lub skazana na łagodniejszą karę, może uzyskać od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, co wynika z wykonania w całości lub w części kary, która nie powinna zostać zasądzona. Przepis ten ma zastosowanie także wówczas, gdy po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie zostało umorzone na skutek okoliczności, które nie były uwzględnione we wcześniejszym postępowaniu. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje także w sytuacji niesłusznego tymczasowego zatrzymania czy aresztowania.

Polskie prawo przewiduje więc świadczenia, które mają rekompensować trzy rodzaje zdarzeń:

  • niesłuszne odbycie kary
  • niesłuszne wykonanie środka zabezpieczającego
  • niesłuszne tymczasowe zatrzymanie i aresztowanie.

W przypadku dwóch pierwszych kategorii wymagany jest pełen proces, który kończy się prawomocnym orzeczeniem sądu. Dopiero zmiana takiego orzeczenia na skutek wznowienia postępowania lub jego kasacja, która powoduje uniewinnienie czy zmianę kary na łagodniejszą, daje szansę na ubieganie się od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia.

Z kolei niewątpliwa niesłuszność tymczasowego zatrzymania czy aresztowania ustalona może być wcześniej, gdyż już na etapie prawomocnego orzeczenia, które kończy postępowanie w danej sprawie.

Odszkodowanie ma być formą naprawienia poniesionej szkody, która rozumiana jest jako faktycznie poniesiona strata. Ma wyrównać stan majątkowy osoby poszkodowanej do poziomu, w jakim znajdowałaby się, gdyby nie odbywała niesłusznie kary pozbawienia wolności.

Więcej kłopotów jest z przyznaniem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. To rodzaj odszkodowania za szkodę niematerialną, na którą składają się negatywne przeżycia osoby niesłusznie skazanej.

Przepis art. 552 Kodeksu postępowania karnego nie dotyczy dochodzenia roszczeń na skutek innych błędów wymiaru sprawiedliwości. Te można dochodzić na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

 

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *