Co wnosi najnowsza nowelizacja Kodeksu Karnego?

Data: 17 lipca 2017

l

Opublikowane przez: Kancelaria

17 lipca weszły w życie zmiany w Kodeksie Karnym (k.k.), Kodeksie postępowania karnego (k.p.k.) oraz w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nowością jest przede wszystkim wprowadzenie obowiązku zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystywania seksualnego małoletnich oraz niektórych, innych przestępstw.

Celem nowelizacji jest zwiększenie poziomu ochrony osób małoletnich i osób nieporadnych z powodu swojego stanu fizycznego lub umysłowego. Z tego powodu do art. 240 k.k. dodano przestępstwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i niektórych przestępstw seksualnych. Zwiększono też karalność przestępstw wymierzonych przeciwko wolności, rodzinie oraz osobom nieporadnym.

Art. 240 k.k. wyznacza prawny obowiązek informowania organów ścigania. Jego brzmienie rozszerzono. Podobny zakres ma art. 304 k.p.k. Obowiązek ten dotyczy tylko wybranych przestępstw. Z art. 304 wynika, że obowiązek zawiadomienia policji lub prokuratora o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma każdy.

Do tej pory obowiązek informowania organów o karalnym przygotowywaniu lub dokonaniu czynu zabronionego dotyczył następujących przestępstw:

 • zamach stanu lub zamach na prezydenta,
 • zabójstwo
 • szpiegostwo,
 • piractwo,
 • eksterminacja ludności,
 • wzięcie zakładnika,
 • usuwanie przemocą organu konstytucyjnego,
 • sprowadzanie niebezpieczeństwa katastrofy,
 • działania o charakterze terrorystycznym.

W przypadku niepoinformowania o popełnieniu wyżej wymienionych przestępstw, mimo posiadania takiej wiedzy, grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Teraz do takiego katalogu przestępstw dodano inne:

 • dokonanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
 • seksualne wykorzystywanie małoletniego (pedofilia),
 • wykorzystanie seksualne osoby niepoczytalnej lub bezradnej,
 • zgwałcenie – z inną osobą, wobec osoby małoletniej lub wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego czy przysposabiającego (także gwałt ze szczególnym okrucieństwem).

Wymiar kary za niepoinformowanie organów ścigania o popełnieniu przestępstwa wymienionego w kodeksie nie zmienił się. Wyjątkiem od tej reguły są osoby duchowne, które o popełnieniu przestępstwa dowiedziały się w czasie spowiedzi.

Fot. succo (CC0), Pixabay

 

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *