Co grozi za przerwanie kwarantanny?

Data: 1 kwietnia 2020

l

Opublikowane przez: admin

Na ten czas, hasło #zostanwdomu szczególnie dla osób objętych kwarantanną ma wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa nas wszystkich. Codziennie policja oraz wojsko wspierając służby sanitarne kontrolują, czy osoby będące na kwarantannie realizują ten obowiązek. Ilość osób, które powinny przebywać na kwarantannie rośnie z dnia na dzień. Szkoda, że nie każdy rozumie powagę sytuacji i bywa, że naraża na ryzyko zarażenia innych. Osoby nie stosujące się do obowiązujących w związku z epidemią nakazów, będą narażone na poważne konsekwencje prawne swojego zachowania. 

Czym różni się kwarantanna od izolacji?

Bywa, że pojęcie kwarantanny jest mylone z pojęciem izolacji. Definicje obu znajdziemy w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).

Co to jest izolacja?

Izolacja jest odosobnieniem osoby lub grupy osób, które chorują na chorobę zakaźną lub które są podejrzane o taką chorobę. Celem izolacji jest uniemożliwienie przeniesienia wirusa na inne osoby. Izolacja jest całkowita, co oznacza, że osoba jej poddana nie może mieć kontaktu ze światem zewnętrznym. Najczęściej odbywa się w szpitalnych izolatkach. Kontakt z osobą poddaną izolacji ma wyłącznie personel szpitala wyposażony w  strój ochronny.

Co to jest kwarantanna?

Celem kwarantanny jest z kolei odosobnienie osoby, która jest zdrowa, a która była narażona na zakażenie (w obecnym czasie) koronawirusem, w celu zapobieżenia szerzeniu się choroby COVID-19.  Kwarantanną nazywamy ograniczenie opuszczania miejsca pobytu i powstrzymanie się od bezpośredniego kontaktu z innymi osobami.

Kwarantannę można odbywać więc we własnym mieszkaniu. Można np. wychodzić na teren swojej posesji, jeżeli nie będzie się w tym czasie miało kontaktu z innymi osobami. Podczas kwarantanny nie można jednak samemu wychodzić po zakupy lub na spacer z psem- należy poprosić o to inne osoby.

Jednocześnie trzeba pamiętać, że nie wolno kontaktować się osobiście z osobami przebywającymi na kwarantannie, na przykład zakupy trzeba zostawiać pod drzwiami. Jeżeli osoba poddana kwarantannie jest samotna, powinna zadzwonić do swojej gminy i poprosić o pomoc.

Jak wygląda kwarantanna?

Warunki kwarantanny to kwestia indywidualna. Bywa tak, że bliscy osoby, która jest poddana kwarantannie będą musieli opuścić na ten okres miejsce wspólnego zamieszkania, o ile sami kwarantannie nie są poddani. Podczas kwarantanny trzeba szczególnie intensywnie przestrzegać higieny. Osoba, która jest jej poddana musi także udzielać inspekcji sanitarnej bieżących informacji o stanie swojego zdrowia. Każde jego pogorszenie należy zgłaszać.

Okres kwarantanny dla powracających do kraju wynosi 2 tygodnie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że na kwarantannie możemy przebywać więcej niż 1 raz. Kwarantanna może też w szczególnych przypadkach zostać skrócona. Decyduje o tym wyłącznie inspekcja sanitarna.

Jak funkcjonariusze sprawdzają obecność w miejscu kwarantanny?

Policjanci w służbowych mundurach sprawdzają przebywanie na kwarantannie co najmniej raz na dobę. Zebrane dane na temat przebywania lub nieprzebywania na kwarantannie przekazywane są służbom sanitarnym i wojewodom. Policja otrzymuje również zgłoszenia od mieszkańców, którzy podejrzewają, że ich sąsiedzi łamią obowiązek przebywania na kwarantannie.

W większości przypadków, osoby poddane domowej izolacji stosują się do niej, ale też wciąż zdarzają się przypadki łamania nakazu przebywania w domu.

Jaka jest kara za nieprzestrzeganie kwarantanny?

Nieprzestrzeganie kwarantanny z jednej strony oznacza prawdopodobieństwo zarażania innych osób, a z drugiej stanowi rodzaj wykroczenia zagrożonego grzywną do 30 tys zł (kwota grzywny została podwyższona z 5 tys. zł 21.03.2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu epidemii).

W niektórych przypadkach nierozważne zachowanie osoby objętej kwarantanną i złamanie jej warunków, może wypełniać znamiona przepisów karnych, o których mowa w art. 161 §2. Mówi on o tym, że kto wiedząc o tym, że dotknięty jest chorobą zakaźną lub realnie zagrażającą życiu, naraża inną osobę na zarażenie, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Z kolei art. 165 §1 kk, mówi o tym, że kto sprowadza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie się choroby zakaźnej (…) podlega karze pozbawienia wolności od pół roku do 8 lat.

 

Jeśli złamałeś zasady kwarantanny lub też jesteś ofiarą celowego zarażenia koronawirusem przez inną osobę, skontaktuj się z nami.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez admin

Zobacz także

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *