Co grozi za posiadanie narkotyków?

Data: 3 marca 2020

l

Opublikowane przez: Kancelaria

W Polsce karalne jest posiadanie każdego rodzaju narkotyków, nawet w najmniejszej ilości na osobisty użytek. Każde ujęcie osoby posiadającej zakazaną substancję skutkuje wszczęciem postępowania karnego, które najczęściej kończy się wyrokiem skazującym. Jest to rodzaj przestępstwa powszechnego, występującego zarówno w typie uprzywilejowanym jak również kwalifikowanym.

Zamiar bezpośredni i ewentualny

Ten rodzaj przestępstwa można popełnić wyłącznie umyślnie. Ustawa dopuszcza tutaj zamiar bezpośredni (sprawca musi chcieć popełnić przestępstwo) jak i ewentualny (sprawca przewiduje, że co chce zrobić stanowi czyn zabroniony i godzi się na to).

Jakie wyróżniamy typy przestępstwa dot. posiadania narkotyków?

Oprócz typu podstawowego (art. 62 kk ust. 1 upn), omawianego przestępstwa zgodnie z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wyróżnia się typ kwalifikowany (art. 62 ust. 2 upn) oraz uprzywilejowany (art. 62 ust. 3 upn).

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czy karalne jest przygotowanie do posiadania narkotyków?

Przygotowanie do posiadania narkotyków na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie jest karalne. Karalne jest wyłącznie przygotowanie do przestępstwa polegające na przemycie narkotyków oraz handlu nimi (art. 57 upn). Nikt więc nie zostanie ukarany na przykład za zakup lufki.

Karalne w tym przypadku będzie jednak usiłowanie posiadania narkotyków oraz nieudolne usiłowanie posiadania narkotyków (na przykład próba zakupienia środków odurzających od dilera).

Posiadanie konsumenckie a komercyjne

Jest się posiadaczem narkotyków bez wzgląd na to czy stanowią własność osoby u której je znaleziono, czy tylko są przechowywane przez jakiś czas na życzenie kogoś innego. W drugim przypadku sprawca poniesie karę wyłącznie wówczas, gdy wie dokładnie co otrzymał od innej osoby na przykład na przechowanie.

Wyróżniamy dwa rodzaje posiadania: konsumenckie oraz komercyjne. Pierwsze to posiadanie substancji odurzających na własne potrzeby w celu niezwłocznego użycia narkotyku. Posiadanie komercyjne to posiadanie dla własnych potrzeb w celu późniejszego spożycia, posiadanie w celu udzielenia narkotyku komuś innemu lub posiadanie w celu dalszej odsprzedaży. Oba rodzaje posiadania są karalne.

Kara za posiadanie marihuany

Jaka jest ilość narkotyków, które można posiadać na własny użytek? Ciężko to stwierdzić, ponieważ polskie sądy wydają w tym zakresie różne orzeczenia. Właściwie przyjąć trzeba najsurowsze kryterium, czyli że nawet posiadanie 0,1 grama marihuany może oznaczać popełnienie przestępstwa z art. 62.

Kara za posiadanie marihuany na własny użytek jest wciąż niejasnym zagadnieniem. Może się to jednak zmienić za sprawą Parlamentarnego Zespołu ds. Legalizacji Marihuany, który zapowiedział złożenie 20 kwietnia 2021r. projektu zakładającego między innymi dekryminalizację posiadania 5 gramów suszu. Posiadanie od 5 do 10 gramów suszu marihuany traktowane byłoby natomiast jedynie jako wykroczenie i groziłby w tym przypadku tylko mandat. Z kolei osoba posiadająca przy sobie powyżej 10 gramów, liczyłaby się konsekwencjami karnymi.

Kiedy brak kary za posiadanie narkotyków?

Kara wystąpi wyłącznie wówczas gdy posiadanie narkotyków zaistniało wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Posiadanie narkotyków w Polsce jest legalne wyłącznie w określonych przypadkach, które zostały wskazane w ustawie. Dotyczy to kategorii podmiotów, które za przyzwoleniem odpowiednich organów mogą takich substancji zakazanych powszechnie używać w celach medycznych, przemysłowych lub do prowadzenia badań, jak również w leczeniu zwierząt.

Czy zostanę ukarany gdy znajdą narkotyki u mnie w domu, które do mnie nie należą, jednak o nich wiem?

“Znoszenie” określonej sytuacji nie jest posiadaniem w rozumieniu art. 54 ust. 1 czy art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Domownicy nie podlegają odpowiedzialności karnej w takim przypadku.

Jaka jest ilość narkotyków, które można posiadać na własny użytek?

Ciężko to stwierdzić, ponieważ polskie sądy wydają w tym zakresie różne orzeczenia. Właściwie przyjąć trzeba najsurowsze kryterium, czyli że nawet posiadanie 0,1 grama marihuany może oznaczać popełnienie przestępstwa z art. 62 upn. Kara za posiadanie narkotyków na własny użytek jest wciąż niejasnym zagadnieniem.

Zobacz także:
Jaka kara za jazdę pod wpływem narkotyków?
Handel narkotykami jako przestępstwo z art. 59 u.p.n.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Komentarze

2 komentarze

  1. Dzien dobry mialbym pytanie. Czy musze stawic sie na rozprawie o posiadanie malej ilosci narkotykow ? Niestety jestem za granica i jesli przylecialbym do Polski i znowu tu to mialbym kwarantanne

    Odpowiedz
    • Witam serdecznie, stawiennictwo na rozprawę w sprawie karnej co do zasady nie jest obowiązkowe. Sąd jednak może zobowiązać oskarżonego do osobistego stawiennictwa. W takiej sytuacji musi to zostać jednak wyraźnie podkreślone w wezwaniu.

      Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *