Co grozi za posiadanie narkotyków?

Data: 3 marca 2020

l

Opublikowane przez: Kancelaria

W Polsce karalne jest posiadanie każdego rodzaju narkotyków, nawet w najmniejszej ilości na osobisty użytek. Każde ujęcie osoby posiadającej zakazaną substancję skutkuje wszczęciem postępowania karnego, które najczęściej kończy się wyrokiem skazującym. Jest to rodzaj przestępstwa powszechnego, występującego zarówno w typie uprzywilejowanym jak również kwalifikowanym.

Zamiar bezpośredni i ewentualny

Ten rodzaj przestępstwa można popełnić wyłącznie umyślnie. Ustawa dopuszcza tutaj zamiar bezpośredni (sprawca musi chcieć popełnić przestępstwo) jak i ewentualny (sprawca przewiduje, że co chce zrobić stanowi czyn zabroniony i godzi się na to).

Jakie wyróżniamy typy przestępstwa dot. posiadania narkotyków?

Oprócz typu podstawowego (art. 62 kk ust. 1 upn), omawianego przestępstwa zgodnie z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii wyróżnia się typ kwalifikowany (art. 62 ust. 2 upn) oraz uprzywilejowany (art. 62 ust. 3 upn).

Jaka kara grozi za posiadanie narkotyków?

Art. 62. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Czy karalne jest przygotowanie do posiadania narkotyków?

Przygotowanie do posiadania narkotyków na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii nie jest karalne. Karalne jest wyłącznie przygotowanie do przestępstwa polegające na przemycie narkotyków oraz handlu nimi (art. 57 upn). Nikt więc nie zostanie ukarany na przykład za zakup lufki.

Karalne w tym przypadku będzie jednak usiłowanie posiadania narkotyków oraz nieudolne usiłowanie posiadania narkotyków (na przykład próba zakupienia środków odurzających od dilera).

Posiadanie konsumenckie a komercyjne

Jest się posiadaczem narkotyków bez wzgląd na to czy stanowią własność osoby u której je znaleziono, czy tylko są przechowywane przez jakiś czas na życzenie kogoś innego. W drugim przypadku sprawca poniesie karę wyłącznie wówczas, gdy wie dokładnie co otrzymał od innej osoby na przykład na przechowanie.

Wyróżniamy dwa rodzaje posiadania: konsumenckie oraz komercyjne. Pierwsze to posiadanie substancji odurzających na własne potrzeby w celu niezwłocznego użycia narkotyku. Posiadanie komercyjne to posiadanie dla własnych potrzeb w celu późniejszego spożycia, posiadanie w celu udzielenia narkotyku komuś innemu lub posiadanie w celu dalszej odsprzedaży. Oba rodzaje posiadania są karalne.

Kiedy brak kary za posiadanie narkotyków?

Kara wystąpi wyłącznie wówczas gdy posiadanie narkotyków zaistniało wbrew przepisom ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Posiadanie narkotyków w Polsce jest legalne wyłącznie w określonych przypadkach, które zostały wskazane w ustawie. Dotyczy to kategorii podmiotów, które za przyzwoleniem odpowiednich organów mogą takich substancji zakazanych powszechnie używać w celach medycznych, przemysłowych lub do prowadzenia badań, jak również w leczeniu zwierząt.

Czy zostanę ukarany gdy znajdą narkotyki u mnie w domu, które do mnie nie należą, jednak o nich wiem?

“Znoszenie” określonej sytuacji nie jest posiadaniem w rozumieniu art. 54 ust. 1 czy art. 62 ust. 1 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Domownicy nie podlegają odpowiedzialności karnej w takim przypadku.

Jaka jest ilość narkotyków, które można posiadać na własny użytek?

Ciężko to stwierdzić, ponieważ polskie sądy wydają w tym zakresie różne orzeczenia. Właściwie przyjąć trzeba najsurowsze kryterium, czyli że nawet posiadanie 0,1 grama marihuany może oznaczać popełnienie przestępstwa z art. 62 upn. Kara za posiadanie narkotyków na własny użytek jest wciąż niejasnym zagadnieniem.

Opublikowane przez Kancelaria

Zobacz także

Komentarze

2 komentarze

  1. Dzien dobry mialbym pytanie. Czy musze stawic sie na rozprawie o posiadanie malej ilosci narkotykow ? Niestety jestem za granica i jesli przylecialbym do Polski i znowu tu to mialbym kwarantanne

    Odpowiedz
    • Witam serdecznie, stawiennictwo na rozprawę w sprawie karnej co do zasady nie jest obowiązkowe. Sąd jednak może zobowiązać oskarżonego do osobistego stawiennictwa. W takiej sytuacji musi to zostać jednak wyraźnie podkreślone w wezwaniu.

      Odpowiedz

Wyślij komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *