Co grozi za kradzież z włamaniem?

Data: 22 kwietnia 2021

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Kradzież z włamaniem polega na pokonaniu zabezpieczenia i zabraniu rzeczy ruchomej w celu jej przywłaszczenia. Co ważne włamaniem jest nie tylko pokonanie materialnego zabezpieczenia, ale również niematerialnego (np. złamanie kodu zamka szyfrowego). Sprawca odpowiada za przestępstwo kradzieży z włamaniem niezależnie od wartości skradzionej rzeczy. Przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do dziesięciu lat. Gdy kradzież z włamaniem popełniona zostanie na szkodę osoby najbliższej, ściganie przestępstwa następuje na jej wniosek.

Czym jest, a czym nie jest włamanie?

Według orzeczenia SN „kradzieży z włamaniem dopuszcza się sprawca, który w zamiarze dokonania zaboru mienia umieszczonego pod zamknięciem pokonuje przy użyciu siły fizycznej chroniącą to mienie materialną przeszkodę, skonstruowaną dla zabezpieczenia przed dostępem do tego rodzaju pomieszczenia (ewentualnie schowka lub zbiornika) osób niepowołanych wbrew woli właściwego dysponenta”.

Do pomieszczeń zamkniętych w tym wypadku zalicza się między innym mieszkanie, pokój, szafę, biurko, szufladę, piwnicę, namiot czy przyczepę kampingową.

Włamanie polega więc na pokonaniu zabezpieczenia lub zabezpieczeń chroniących przedmiot czynności wykonawczej przed kradzieżą. Przełamanie zabezpieczeń może być zarówno fizyczne, jak i w obecnych czasach – cyfrowe. Włamaniem może być również przełamanie kodów zabezpieczających program komputerowy przed jego nielegalnym uzyskaniem. Warto również wiedzieć, iż przypadek płatności zbliżeniowej skradzioną kartą płatniczą także najczęściej już kwalifikowany jest właśnie jako kradzież z włamaniem.

Akt włamania musi poprzedzać akt zaboru – włamanie to środek do celu umożliwiający dostęp do przedmiotów będących celem sprawcy.

Do kradzieży z włamaniem zalicza się również czyn dokonujący zaboru w celu przywłaszczenia mienia z pomieszczenia po sforsowaniu uszkodzonej już przeszkody, lecz nie w takim stopniu, by umożliwiała ona bezpośredni dostęp do znajdującego się w tym pomieszczeniu mienia.

Trzeba przy tym pamiętać, że nie jest włamaniem przełamanie zabezpieczeń na tyle nieskutecznych, że nie stanowiących poważnego wyrazu woli zabezpieczenia danej rzeczy przed kradzieżą.

Co grozi za kradzież z włamaniem?

Kradzież z włamaniem jest zagrożona karą pozbawienia wolności od 1 roku do 10 lat. W sytuacji, gdy zachowanie sprawcy zostanie uznane przez sąd za przypadek mniejszej wagi, kara pozbawienia wolności może wynieść od 3 miesięcy do 5 lat.

Usiłowanie kradzieży z włamaniem

Aby można było mówić o usiłowaniu kradzieży z włamaniem, musi zaistnieć zamiar dokonania takiego przestępstwa. Sprawca albo chciał świadomie popełnić taki czyn, albo przewidywał możliwość jego popełnienia i godził się na to.

Usiłowanie kradzieży z włamaniem jest karane w granicach zagrożenia przewidzianego dla przestępstwa kradzieży z włamaniem (art. 14 k.k.).
Przewidziana jest tu jednak możliwość złagodzenia wymiaru kary bądź nawet odstąpienia od jej wymierzenia w przypadku usiłowania nieudolnego, czyli wówczas, gdy sprawca nie jest świadomy, że dokonanie czynu zabronionego jest niemożliwe przez brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu na użycie środka nienadającego się do popełnienia czynu zabronionego.

Sprawy dotyczące kradzieży z włamaniem często bywają dość zawiłe. Ratunkiem może okazać się fachowa pomoc prawna. Rolą naszej kancelarii jest uzyskanie dla klienta najniższej kary lub (pod odpowiednimi warunkami), warunkowego umorzenia postępowania karnego. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Czym są groźby karalne?

Groźby karalne są przestępstwem opisanym w art. 190 kodeksu karnego. Odpowiedzialności karnej podlega osoba, która...

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *