Czy dowody zdrady są wystarczające do uzyskania rozwodu?

Orzeczenie rozwodu między małżonkami jest możliwe, gdy nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Te dwie przesłanki są podczas każdej sprawy rozwodowej badane przez sąd. Bez ich spełnienia orzeczenie o rozwodzie nie jest możliwe. Inną kwestią jest z...

Co należy wiedzieć o podziale majątku?

W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa między małżonkami. W praktyce oznacza to, że wszystkie dobra nabyte przez oboje małżonków są ich wspólną własnością. Majątek wspólny obejmuje dochody uzyskiwane z pracy najemnej i działalności...

Jak wygląda rozwód z orzeczeniem o winie?

Małżonek decydujący się na rozwód może żądać od sądu ustalenia, że drugi małżonek jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Uznanie to ma znaczenie nie tylko moralne, ale generuje także skutki prawne dla obu stron. Sąd rozstrzygając o winie za rozkład pożycia...