Co należy wiedzieć o podziale majątku?

W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa między małżonkami. W praktyce oznacza to, że wszystkie dobra nabyte przez oboje małżonków są ich wspólną własnością. Majątek wspólny obejmuje dochody uzyskiwane z pracy najemnej i działalności...

Jak wygląda rozwód z orzeczeniem o winie?

Małżonek decydujący się na rozwód może żądać od sądu ustalenia, że drugi małżonek jest winny rozkładu pożycia małżeńskiego. Uznanie to ma znaczenie nie tylko moralne, ale generuje także skutki prawne dla obu stron. Sąd rozstrzygając o winie za rozkład pożycia...

Kiedy wybrać rozwód, a kiedy separację?

Wprawdzie wszyscy wiedzą czym rozwód różni się od separacji, ale niekiedy pojawiają się wątpliwości, które rozwiązanie w danej sytuacji jest lepsze. Warto więc w wiedzieć na czym dokładnie polega rozwód, a na czym separacja. Rozwód jest rozwiązaniem małżeństwa na...

Jak wygląda podział majątku wspólnego małżonków?

Podział majątku wspólnego małżonków może mieć miejsce w czasie rozwodu lub po jego zakończeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na wniosek jednej ze stron sąd może orzec w kwestii podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym...