Czy dowody zdrady są wystarczające do uzyskania rozwodu?

Orzeczenie rozwodu między małżonkami jest możliwe, gdy nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Te dwie przesłanki są podczas każdej sprawy rozwodowej badane przez sąd. Bez ich spełnienia orzeczenie o rozwodzie nie jest możliwe. Inną kwestią jest z...

Jak wygląda podział majątku wspólnego małżonków?

Podział majątku wspólnego małżonków może mieć miejsce w czasie rozwodu lub po jego zakończeniu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, na wniosek jednej ze stron sąd może orzec w kwestii podziału majątku wspólnego w wyroku orzekającym...