Jaka kara za niepłacenie alimentów?

Rodzice powinni przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. Art. 209 § 1 Kodeksu karnego, mówi, że kto uchyla się od wykonania obowiązku alimentacyjnego, określonego co do wysokości orzeczeniem sądowym, ugodą zawartą przed sądem...

Czy dowody zdrady są wystarczające do uzyskania rozwodu?

Orzeczenie rozwodu między małżonkami jest możliwe, gdy nastąpił trwały i całkowity rozkład pożycia małżeńskiego. Te dwie przesłanki są podczas każdej sprawy rozwodowej badane przez sąd. Bez ich spełnienia orzeczenie o rozwodzie nie jest możliwe. Inną kwestią jest z...