Jak przebiega wybór rodzaju kary?

Jeśli przepisy przewidują możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania wówczas, gdy inna kara lub środek karny nie może spełnić celów kary. Grzywna nie jest orzekana wtedy, gdy dochody sprawcy lub jego...