Niesłuszne skazanie a odszkodowanie

Wciąż są niestety przypadki skazywania niewinnych osób, mimo zgodnych co do winy i sprawstwa orzeczeń sądów obu instancji. Dla takich sytuacji wprowadzono do Kodeksu postępowania karnego art. 551 par. 1 i 2. Osoba oskarżona, która na skutek wznowienia postępowania lub...

Skazanie bez rozprawy

Skazanie bez rozprawy polega na ustaleniu przez podejrzanego wraz z prokuratorem proponowanej kary za popełnione przestępstwo, w trakcie trwania postępowania przygotowawczego. Następnie prokurator złoży w sądzie odpowiedni wniosek i będzie ubiegać się o skazanie...