Instytucja świadka w postępowaniu karnym

W Polsce w zakresie programu ochrony świadka nie ma spójności. Kwestia ta jest regulowana w różnych aktach prawnych o zróżnicowanej randze. Ochronę świadka zapewniają m.in. przepisy kodeksu postępowania karnego, czy zarządzenia Komendanta Głównego Policji. W praktyce...

Niesłuszne skazanie a odszkodowanie

Wciąż są niestety przypadki skazywania niewinnych osób, mimo zgodnych co do winy i sprawstwa orzeczeń sądów obu instancji. Dla takich sytuacji wprowadzono do Kodeksu postępowania karnego art. 551 par. 1 i 2. Osoba oskarżona, która na skutek wznowienia postępowania lub...