Niesłuszne skazanie a odszkodowanie

Wciąż są niestety przypadki skazywania niewinnych osób, mimo zgodnych co do winy i sprawstwa orzeczeń sądów obu instancji. Dla takich sytuacji wprowadzono do Kodeksu postępowania karnego art. 551 par. 1 i 2. Osoba oskarżona, która na skutek wznowienia postępowania lub...