Kara grzywny w Kodeksie karnym

Kodeksowy wymiar kary grzywny uregulował ustawodawca, przez co grzywna wymierzana jest jedynie w granicach tzw. widełek. Jaki może być wymiar kary grzywny, kiedy może być ona orzeczona i czy jest możliwe wymierzenie kary grzywny łącznie z karą pozbawienia wolności?...

Środki karne i okres ich orzekania

Tymczasowy areszt, zakaz prowadzenia pojazdów czy zasądzenie odszkodowania są popularnymi terminami używanymi często w przestrzeni publicznej gdy informuje się o orzeczeniu w danej sprawie. Czy rzeczywiście wszystkie one  należą do środków karnych? Na jaki czas...

Doręczanie przesyłek w postępowaniu karnym

Zasady doręczania przesyłek w postępowaniu karnym reguluje Kodeks Postępowania Karnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym. Przesyłki zawierające orzeczenia i...