Najlepszy adwokat od spraw karnych

Najlepszy adwokat od spraw karnych

Najlepszy adwokat od spraw karnych to specjalista posiadający wiedzę i cenne doświadczenie zdobyte podczas rozpraw przed sądami wszystkich instancji. Adwokat od spraw karnych zapewnia najkorzystniejsze rozwiązania prawne oraz solidną obronę, która gwarantuje...
Najlepszy adwokat od spraw karnych

Przedawnienie karalności przestępstwa

Przedawnienie karalności przestępstwa oznacza, że po upływie określonego okresu czasu, czyn popełniony przez sprawcę wszak dalej stanowi przestępstwo, to jednak nie można za nie pociągnąć do odpowiedzialności karnej. Innymi słowy, jeżeli upłynął termin przedawnienia...
Przepadek pojazdu za jazdę po alkoholu – procedura krok po kroku

Mały świadek koronny – art. 60 § 3 Kodeksu karnego

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów prawa ,,mały świadek koronny” (tzw. 60-tka), to sprawca czynu zabronionego, który popełniając ten czyn współpracował z innymi osobami, a następnie w toku postępowania przygotowawczego ujawnił organom ścigania...

Poręczenie majątkowe a tymczasowe aresztowanie

Poręczenie majątkowe, potocznie określane, jako kaucja, jest środkiem pozwalającym osobie podejrzanej lub oskarżonej opuścić areszt i odpowiadać z wolnej stopy. W Polsce jest to środek zapobiegawczy, który ma gwarantować stawiennictwo na każde wezwanie organu. Ma też...

Pokrzywdzony a postępowanie karne

Z pozoru wydaje się, że postępowanie karne skupione jest na osobie podejrzanego (oskarżonego) – sprawcy czynu zabronionego. Rzeczywiście celem postępowania jest ukaranie takiej osoby. Jednak oskarżony nie jest jedyną stroną procesu. Poza oskarżycielem publicznym...