Kara ograniczenia wolności – na czym polega?

Kara ograniczenia wolności jest jedną z tzw. kar wolnościowych. Orzeka się ją w 2 wariantach: jako prace społeczne lub w formie potrącenia części otrzymywanego przez sprawcę wynagrodzenia za pracę. Możliwe jest także orzeczenie obydwu wariantów jednocześnie. Podstawa...

Kiedy śledztwo a kiedy dochodzenie?

Postępowanie przygotowawcze jest etapem postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy popełnione zostało przestępstwo. Wyjaśniane są jego okoliczności oraz zbierane dowody. Następnym krokiem jest skierowanie aktu oskarżenia do Sądu bądź wydanie...

Udział w bójce jako przestępstwo z art. 158kk

Udział w bójce jest kwalifikowane jako przestępstwo z art. 158kk. Czyn ten cechuje się daleko idącą specyfiką. Z pewnych względów – możliwe że wynikających z podyktowanych trudnościami w ustaleniu konkretnego zachowania poszczególnych uczestników – umożliwia on...