Poręczenie majątkowe a tymczasowe aresztowanie

Kaucja, a więc poręczenie majątkowe pozwala osobie podejrzanej lub oskarżonej opuścić areszt i odpowiadać z wolnej stopy. W Polsce jest to środek zapobiegawczy, który ma gwarantować stawiennictwo na każde wezwanie organu. Ma też zabezpieczać przed utrudnieniem...

Kara ograniczenia wolności – na czym polega?

Kara ograniczenia wolności jest jedną z tzw. kar wolnościowych. Orzeka się ją w 2 wariantach: jako prace społeczne lub w formie potrącenia części otrzymywanego przez sprawcę wynagrodzenia za pracę. Możliwe jest także orzeczenie obydwu wariantów jednocześnie. Podstawa...

Kara grzywny w Kodeksie karnym

Kodeksowy wymiar kary grzywny uregulował ustawodawca, przez co grzywna wymierzana jest jedynie w granicach tzw. widełek. Jaki może być wymiar kary grzywny, kiedy może być ona orzeczona i czy jest możliwe wymierzenie kary grzywny łącznie z karą pozbawienia wolności?...

Środki karne i okres ich orzekania

Tymczasowy areszt, zakaz prowadzenia pojazdów czy zasądzenie odszkodowania są popularnymi terminami używanymi często w przestrzeni publicznej gdy informuje się o orzeczeniu w danej sprawie. Czy rzeczywiście wszystkie one  należą do środków karnych? Na jaki czas...