Co grozi za kradzież z włamaniem?

Kradzież z włamaniem polega na pokonaniu zabezpieczenia i zabraniu rzeczy ruchomej w celu jej przywłaszczenia. Co ważne włamaniem jest nie tylko pokonanie materialnego zabezpieczenia, ale również niematerialnego (np. złamanie kodu zamka szyfrowego). Sprawca odpowiada...

Pojęcie recydywy w polskim prawie

Polskie prawo karne przewiduje pojęcie recydywy dla sprawców, którzy popełnią ponownie podobne przestępstwo w określonym okresie po zakończeniu odbywania kary za poprzednie. Ponowny wyrok może być surowszy od zasądzonego poprzednio, nawet gdy sprawca popełnia...

Czym są groźby karalne?

Groźby karalne są przestępstwem opisanym w art. 190 kodeksu karnego. Odpowiedzialności karnej podlega osoba, która grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa. Karze podlega tylko tylko ta groźba, której treścią jest zapowiedź popełnienia przestępstwa....