Poręczenie majątkowe a tymczasowe aresztowanie

Kaucja, a więc poręczenie majątkowe pozwala osobie podejrzanej lub oskarżonej opuścić areszt i odpowiadać z wolnej stopy. W Polsce jest to środek zapobiegawczy, który ma gwarantować stawiennictwo na każde wezwanie organu. Ma też zabezpieczać przed utrudnieniem...

Pokrzywdzony a postępowanie karne

Z pozoru wydaje się, że postępowanie karne skupione jest na osobie podejrzanego (oskarżonego) – sprawcy czynu zabronionego. Rzeczywiście celem postępowania jest ukaranie takiej osoby. Jednak oskarżony nie jest jedyną stroną procesu. Poza oskarżycielem publicznym...

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Każdy posiadający wiarygodną informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ma prawo, a czasem i obowiązek, zawiadomić o tym organy ścigania. Może to zrobić zarówno pokrzywdzony jak i świadek przestępstwa. Fakt ten zgłasza się na komisariacie Policji albo w...

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki temu skazany zyskuje szansę na uzyskanie łagodniejszego wyroku. Istnieją jednak sytuacje, w których dobrowolne poddanie się karze jest niemożliwe....