Doręczanie przesyłek w postępowaniu karnym

Zasady doręczania przesyłek w postępowaniu karnym reguluje Kodeks Postępowania Karnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym. Przesyłki zawierające orzeczenia i...

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Art. 258 Kodeksu karnego reguluje karalność za udział w zorganizowanej grupie przestępczej lub związku przestępczym w następujący sposób: „§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa...

Nieudzielenie pomocy w rozumieniu Kodeksu karnego

Najczęściej z procedurą udzielania pierwszej pomocy mamy do czynienia w szkole, przy okazji różnych kursów lub w trakcie szkolenia BHP. Teoria to jednakże jedno, a w praktyce takie sytuacje wyglądać mogą inaczej, zwłaszcza podczas momentu zagrożenia czyjegoś życia i...