Zmiany w kodeksie drogowym. Wyższe mandaty.

Rząd przyjął projekt nowelizacji Prawa o ruchu drogowym, w którym znajdziemy między innymi zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych (do 30 tys. zł), a także powiązanie wysokości stawek ubezpieczeń komunikacyjnych z liczbą punktów karnych i...

Ochrona danych osobowych – nowe przepisy, wyższe kary

Najpóźniej do 25 maja 2018 roku musi zostać przyjęte przez Polskę nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Poza czysto formalnymi aspektami, polscy przedsiębiorcy obawiają się wysokich kar administracyjnych za niedostosowanie się do przepisów. W maju 2016 roku...