Ochrona danych osobowych – nowe przepisy, wyższe kary

Najpóźniej do 25 maja 2018 roku musi zostać przyjęte przez Polskę nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Poza czysto formalnymi aspektami, polscy przedsiębiorcy obawiają się wysokich kar administracyjnych za niedostosowanie się do przepisów. W maju 2016 roku...

Nowe przepisy dla przedsiębiorców w 2018 roku

Od nowego roku przedsiębiorcy muszą spodziewać się przejścia na platformy elektroniczne w rejestrze spółek i rejestrze restrukturyzacji i upadłości. Spora zmiana szykuje się także w sposobach zarządzania spółkami. Od 1 stycznia tego roku w elektronicznym katalogu...

Od nowego roku można meldować się przez internet

Za sprawą działającej od 1 stycznia 2018 roku e-usługi można meldować się na pobyt stały i tymczasowy przez internet. E-meldunek pozwala również na przemeldowanie się, a także zameldowanie niepełnoletniego dziecka czy innej osoby jako jej pełnomocnik. Z usługi można...

Kiedy sąd wydaje zgodę na podsłuch telefoniczny?

Warunki i przesłanki do stosowania podsłuchu telefonicznego jeszcze przed wszczęciem postępowania karnego reguluje ustawa o policji. Określono w niej, że uzyskiwanie i utrwalanie rozmów z pomocą sieci telekomunikacyjnej jest możliwe tylko: – w przestępstwach...