Błąd medyczny i nieumyślne spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.)

Data: 10 maja 2021

l

Opublikowane przez: Kancelaria

Każdy z nas przebywając w szpitalu pragnie mieć gwarancję opieki wykwalifikowanej kadry medycznej, która swoim doświadczeniem nie doprowadzi do powstania sytuacji jaką jest zaistnienie błędu medycznego. Czasem zdarza się jednak tak, że w wyniku błędu lekarskiego, dochodzi do nieodwracalnych w skutkach powikłań, prowadzących do utraty zdrowia pacjenta, a nawet życia.

Czym jest błąd medyczny?

Błąd medyczny nie definiuje żaden akt prawny. W ustawie o prawach pacjenta i rzecznika praw pacjenta znajduje się jednak definicja „zdarzenia medycznego”, wprowadzona na użytek postępowania prowadzonego przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Według art. 67a powyższej ustawy, zdarzenie medyczne to zdarzenie polegające na zakażeniu pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzeniu ciała bądź też rozstroju zdrowia pacjenta lub śmierci pacjenta, co jest następstwem niezgodnej z aktualną wiedzą medyczną:

  • diagnozy (która spowodowała nieodpowiednie leczenie lub opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby)
  • leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego
  • zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Znaczenie błędu medycznego jest z kolei tworzone w oparciu o poglądy orzecznictwa i doktryny prawniczej. Pojęcie to często używane jest zamiennie z: „błędem w sztuce medycznej”, „błędem w sztuce lekarskiej”, „błędem lekarskim” czy „błędem wiedzy lekarskiej”.

Co ważne błąd w sztuce lekarskiej nie dotyczy wyłącznie spraw karnych przeciwko lekarzom. Odpowiedzialność za błąd medyczny może również dotyczyć lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej czy też innej osoby, która wykonuje zawód medyczny.

Spowodowanie nieumyślnej śmierci pacjenta w szpitalu jako błąd medyczny

Art.155 kodeksu karnego, stanowi, że kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Koniecznością jest przy tym wykazanie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy działaniem osoby, a skutkiem w postaci śmierci pacjenta. Poza tym należy wykazać, że działanie bądź zaniechanie sprawcy było zawinione oraz że sprawca naruszył wymaganą w danych okolicznościach regułę postępowania, która miała zapobiec nastąpieniu śmierci w tych okolicznościach, w jakich ona rzeczywiście nastąpiła.

W przypadku, gdy błąd medyczny doprowadzi do śmierci pacjenta, jego rodzina ma uzasadnione prawo ubiegać się o zadośćuczynienie wnosząc pozew przeciwko szpitalowi.

błąd medyczny odszkodowanie covid

Kiedy występuje odpowiedzialność za błędy medyczne?

Podstawowe rodzaje odpowiedzialności placówek leczniczych jak i lekarzy to odpowiedzialność cywilna, zawodowa, pracownicza i karna. Odpowiedzialność cywilna za błędy medyczne to odpowiedzialność lekarza, która ma prowadzić do wyrównania uszczerbku na zdrowiu (lub życiu), którego doznał pacjent.

Aby przypisać danemu podmiotowi odpowiedzialność za błąd medyczny, niezbędne są trzy przesłanki. Należy do nich wina, szkoda oraz związek między nimi.

  • Wina jest naruszenie zasad, prawidłowego postępowania, wynikających z reguł wiedzy medycznej, a także zasad ostrożności.
  • Szkoda jest uszczerbkiem który może stanowić szkodę majątkową lub niemajątkową.
  • Związek występujący między winą a szkodą, nie musi mieć charakteru pewnego. Oznacza to, że aby stwierdzić ten związek, wystarczy ustalić go z dostateczną dozą prawdopodobieństwa.

Odpowiedzialność cywilna opiera się na zasadzie winy. Jest ona więc niezbędnym warunkiem do przypisania danej osobie odpowiedzialności cywilnej. Podczas analizy winy, trzeba wziąć pod uwagę aktualny stan wiedzy medycznej występujący w momencie zaistnienia danego błędu. Ma to bardzo duże znaczenie zwłaszcza przy procesach, które ciągną się wiele lat.

Jak uzyskać odszkodowanie za błąd w sztuce medycznej?

Stając się ofiarą błędu lekarskiego, zazwyczaj nie wiemy w jaki sposób możemy ubiegać się o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej. By uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski, w pierwszej kolejności należy ustalić osobę, która za dany błąd odpowiada. Może być nią lekarz, personel medyczny, jak również placówka medyczna, gdzie doszło do wyrządzenia szkody.

Dochodzenie odszkodowania od lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę różni się od przypadku, gdzie świadczył on usługi na rzecz szpitala na podstawie „kontraktu”. W pierwszym przypadku pacjent może kierować swoje roszczenia do szpitala, który jest pracodawcą lekarza. W przypadku natomiast lekarza zatrudnionego na podstawie „kontaktu”, odpowiada on solidarnie wraz ze szpitalem za wypłatę odszkodowania, renty lub zadośćuczynienia.

Udowodnienie winy spoczywa na osobie poszkodowanej, co może niestety spowodować wiele trudności i wymagać pomocy wykwalifikowanego adwokata. Oprócz odszkodowania za doznaną krzywdę, odszkodowanie może również obejmować wszelkie koszty, które były wynikiem doznanej krzywdy (np. koszty rehabilitacji). Określając wysokość odszkodowania, bierze się pod uwagę rodzaj, charakter oraz intensywność cierpień, których doznał pacjent.

Jeżeli uważasz że należy Ci się odszkodowanie za błąd medyczny, którego skutkiem jest trwały uszczerbek  na Twoim zdrowiu (lub bliskiej Ci osoby), zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką Adwokat Adam Zaborski.

Blog ma charakter wyłącznie edukacyjny i zawiera treści jedynie o charakterze ogólnym, w których mogą zdarzyć się omyłki i pominięcia.

Artykuły na blogu są aktualne w dacie ich publikacji, zaś w późniejszym czasie mogą nie odzwierciedlać stanu stale zmieniających się przepisów prawa.

Autor bloga nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę, która została wyrządzona w związku zastosowaniem lub niezastosowaniem się do przekazanej na blogu treści.

Jeśli chcesz uzyskać poradę prawną – skontaktuj się ze mną poprzez formularz, mail bądź telefonicznie.

Opublikowane przez Kancelaria

Nazywam się Adam Zaborski, jestem adwokatem. Byłem doktorantem studiów doktoranckich z prawa karnego prowadzonych pod kierunkiem Sędziego Sądu Najwyższego prof. zw. dr hab. Jacka Sobczaka. Więcej….

Zadzwoń i umów się
na spotkanie:

+48 500 427 274


UWAGA: Nie udzielamy porad prawnych
przez telefon.

Zobacz także

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.

Komentarze

0 komentarzy

Wyślij komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *