Doręczanie przesyłek w postępowaniu karnym

Zasady doręczania przesyłek w postępowaniu karnym reguluje Kodeks Postępowania Karnego oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad i trybu doręczania pism organów procesowych w postępowaniu karnym. Przesyłki zawierające orzeczenia i...