Dobrowolne poddanie się karze

Dobrowolne poddanie się karze

Kodeks postępowania karnego dopuszcza możliwość dobrowolnego poddania się karze (DPK) przez osobę oskarżoną. Dzięki temu skazany zyskuje szansę na uzyskanie łagodniejszego wyroku. Istnieją jednak sytuacje, w których dobrowolne poddanie się karze jest niemożliwe....

Kara ograniczenia wolności – na czym polega?

Kara ograniczenia wolności jest jedną z tzw. kar wolnościowych. Orzeka się ją w 2 wariantach: jako prace społeczne lub w formie potrącenia części otrzymywanego przez sprawcę wynagrodzenia za pracę. Możliwe jest także orzeczenie obydwu wariantów jednocześnie. Podstawa...