Przedawnienie przestępstwa czyli ustanie karalności

Przedawnienie przestępstwa czyli jego karalności, polega na tym, że po upływie określonego czasu od chwili popełnienia przestępstwa sprawca unika odpowiedzialności karnej za jego popełnienie. Terminy przedawnienia są proporcjonalne do wagi przestępstwa. Istotne jest...

Kiedy śledztwo a kiedy dochodzenie?

Postępowanie przygotowawcze jest etapem postępowania karnego, w którym organy ścigania sprawdzają, czy popełnione zostało przestępstwo. Wyjaśniane są jego okoliczności oraz zbierane dowody. Następnym krokiem jest skierowanie aktu oskarżenia do Sądu bądź wydanie...

Udział w bójce jako przestępstwo z art. 158kk

Udział w bójce jest kwalifikowane jako przestępstwo z art. 158kk. Czyn ten cechuje się daleko idącą specyfiką. Z pewnych względów – możliwe że wynikających z podyktowanych trudnościami w ustaleniu konkretnego zachowania poszczególnych uczestników – umożliwia on...

Firmanctwo – odpowiedzialność karna

Firmanctwo pochodzi od słowa „firmant”, czyli osoby firmującej działalność gospodarczą, którą w rzeczywistości prowadzi inna osoba. Posługiwanie się w tym kontekście cudzym nazwiskiem bądź nazwą, mogą okazać się poważne, ponieważ jest to przestępstwo skarbowe. Firmant...