Poręczenie majątkowe a tymczasowe aresztowanie

Poręczenie majątkowe, potocznie określane, jako kaucja, jest środkiem pozwalającym osobie podejrzanej lub oskarżonej opuścić areszt i odpowiadać z wolnej stopy. W Polsce jest to środek zapobiegawczy, który ma gwarantować stawiennictwo na każde wezwanie organu. Ma też...

Pokrzywdzony a postępowanie karne

Z pozoru wydaje się, że postępowanie karne skupione jest na osobie podejrzanego (oskarżonego) – sprawcy czynu zabronionego. Rzeczywiście celem postępowania jest ukaranie takiej osoby. Jednak oskarżony nie jest jedyną stroną procesu. Poza oskarżycielem publicznym...

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Każdy posiadający wiarygodną informację o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, ma prawo, a czasem i obowiązek, zawiadomić o tym organy ścigania. Może to zrobić zarówno pokrzywdzony jak i świadek przestępstwa. Fakt ten zgłasza się na komisariacie Policji albo w...

Jakie są skutki niedoręczenia aktu oskarżenia?

W akcie oskarżenia zawierają się podstawowe informacje, które wyjaśniają zakres i przedmiot oskarżenia, kwalifikację prawną zarzucanego czynu, dowody zebrane przez oskarżyciela i uzasadnienie oskarżenia. Zdarza się, że akt oskarżenia nie zostaje doręczony oskarżonemu....