Jak odbywa się przesłuchanie osoby podejrzanej?

Podejrzany to jedna z ważniejszych osób podczas postępowania karnego. Jej prawa i obowiązki są ściśle określone przez obowiązujące przepisy prawa. Na ogół pierwsze przesłuchanie osoby podejrzanej odbywa się na policji, w pomieszczeniu, w którym na co dzień pracują...

Czym jest pomocnictwo?

Polski Kodeks karny przewiduje sankcje nie tylko dla sprawców przestępstw, ale i dla innych osób, które związane są z popełnionym przestępstwem. Taką osobą jest np. pomocnik opisany w art. 18 par. 3 k.k. Za pomocnictwo odpowiada osoba, która swoim zachowaniem ułatwiła...