Co wnosi najnowsza nowelizacja Kodeksu Karnego?

17 lipca weszły w życie zmiany w Kodeksie Karnym (k.k.), Kodeksie postępowania karnego (k.p.k.) oraz w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Nowością jest przede wszystkim wprowadzenie obowiązku zgłaszania do organów ścigania przypadków wykorzystywania...