Prawo Karne

Prowadzenie spraw z zakresu: prawo karne, to istotna dziedzina naszej działalności. Specjalizujemy się w kompleksowej pomocy prawnej w roli obrońcy. Działamy zarówno na etapie postępowania przygotowawczego jak i sądowego. Przygotowujemy linie obrony w procesach o różnego rodzaju typ przestępstw. Każdą obronę prowadzimy indywidualnie, elastycznie przystosowując swoją wiedzę i świadczenie do konkretnego przypadku. Towarzyszymy naszym Klientom w każdym, poszczególnym etapie postępowania karnego, tuż od chwili podjęcia sprawy.

Wyznajemy ideę całościowej opieki nad Klientem: przeprowadzamy niezbędne czynności podczas postępowania przygotowawczego, doradzamy oskarżonym, szczegółowo analizujemy dowody oraz rzetelnie oceniamy potrzeby i perspektywy oskarżonego. Przechodząc do etapu postępowania sądowego, wdrażamy linię obrony, a także zajmujemy się innymi czynnościami na tym etapie, które wiążą się z prawami i komfortem Klientów, których bronimy. Jeśli zachodzi taka potrzeba, przygotowujemy się także do obrony na etapie postępowania w Sądzie Najwyższym.

Oferta naszej kancelarii specjalizuje się w zakresie spraw karnych obejmując między innymi oszustwa, wykroczenia, pobicia, rozboje, kradzieże, przestępstwa ubezpieczeniowe, przestępstwa narkotykowe, przestępstwa gospodarcze.

Postępowanie przygotowawcze

Występujemy jako obrońcy na każdym etapie postępowania. Pierwszy kontakt z nami istotny jest już w momencie rozpoczęcia postępowania przygotowawczego, gdy jest ono przeprowadzane przez Policję bądź Prokuraturę. Bierzemy udział w : – przesłuchaniu przez Policję, Pokuraturę, Centralne Biuro Śledcze, Centralne Biuro Antykorupcyjne – śledztwie – dochodzeniu

Postępowanie sądowe

Działamy jako obrońca w każdej instancji (Sąd I Instancji, Sąd Apelacyjny): – przeprowadzamy obronę na sali sądowej – składamy wnioski dowodowe – składamy wnioski o uchylenie lub zmianę sposobu zabezpieczenia – wnosimy o uchylanie tymczasowego aresztowania – składamy zażalenia w związku z zastosowaniem tymczasowego aresztu – spotykamy się z tymczasowo aresztowanymi w zakładach karnych i aresztach śledczych – składamy apelacje od wyroków Sądu I Instancji

Postępowanie wykonawcze

Zajmujemy się: – wyrokami łącznymi – odroczeniami wykonania kar pozbawienia wolności – przerwami w odbywaniu kary – rozkładaniu na raty należności dla sądu – ułaskawieniami

Reprezentowanie pokrzywdzonych

Reprezentujemy interesy osób, które zostały pokrzywdzone przestępstwem: – w charakterze oskarżyciela posiłkowego – w charakterze oskarżyciela prywatnego – dochodzenie naprawienia szkody, sprawy z powództwa cywilnego