Za sprawą działającej od 1 stycznia 2018 roku e-usługi można meldować się na pobyt stały i tymczasowy przez internet. E-meldunek pozwala również na przemeldowanie się, a także zameldowanie niepełnoletniego dziecka czy innej osoby jako jej pełnomocnik. Z usługi można skorzystać na stronie www.obywatel.gov.pl.  Trzeba do tego jednak posiadać Profil Zaufany (eGO).

Przygotowania do wprowadzenia nowej formy meldunku koordynował resort cyfryzacji. Ministerstwo w związku z tym przypomina o przygotowaniu odpowiednich dokumentów. W przypadku meldunku przydatne mogą okazać się skany pełnomocnictw czy skany dokumentów potwierdzających tytuł prawny do lokalu.

Wniosek o meldunek wysyłany jest do odpowiedniego urzędu, a więc właściwego z uwagi na miejsce zameldowania stałego lub okresowego. Jest on wybierany automatyczne na podstawie wprowadzonego adresu. Kiedy urzędnik otrzyma wszystkie potrzebne dokumenty, dokona zameldowania natychmiastowo. W niektórych przypadkach może poprosić o dostarczenie ich oryginałów.

Cała usługa jest darmowa. Bezpłatnie można także uzyskać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które wydawane jest bez konieczności wnioskowania. 17 złotych kosztuje z kolei zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy. Wniosek w tej sprawie można złożyć przez internet. Stosowane zaświadczenie będzie można odebrać osobiście w urzędzie, a także poprosić o jego wysłanie pocztą tradycyjną. Innym rozwiązaniem jest przesłanie zaświadczenia w formie elektronicznej na skrzynkę ePUAP.