PUBLIKACJE

Poruszam od strony praktycznej ciekawe tematy i zagadnienia z wielu dziedzin prawa, zwłaszcza prawa karnego, jako materii, z którą w szczególności związana jest moja praca zawodowa. Przedstawiam problematykę różnego rodzaju przestępstw, a także udzielam rad, które mogą być pomocne dla osób zainteresowanych. Zachęcam do komentarzy oraz zadawania pytań.

Apelacja karna – czy można ją cofnąć?

Na mocy art. 43 par. 1 Kodeksu postępowania karnego okazuje się, że jest możliwość cofnięcia apelacji przez podmiot, który o nią wnioskował. Jest to dopuszczalne do chwili rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd instancji odwoławczej. Cofnięcie apelacji może mieć formę...

Co należy wiedzieć o podziale majątku?

W chwili zawarcia związku małżeńskiego powstaje wspólnota majątkowa między małżonkami. W praktyce oznacza to, że wszystkie dobra nabyte przez oboje małżonków są ich wspólną własnością. Majątek wspólny obejmuje dochody uzyskiwane z pracy najemnej i działalności...

ŚLEDŹ MNIE NA
ul. Kłobucka 8B lok. 4
02-699 Warszawa
kancelaria@adwokat-zaborski.pl
+48 500 427 274

KONTAKT

ul. Kłobucka 8B lok. 4 02-699 Warszawa
kancelaria@adwokat-zaborski.pl
+48 500 427 274
ŚLEDŹ MNIE NA: