PUBLIKACJE

Poruszam od strony praktycznej ciekawe tematy i zagadnienia z wielu dziedzin prawa, zwłaszcza prawa karnego, jako materii, z którą w szczególności związana jest moja praca zawodowa. Przedstawiam problematykę różnego rodzaju przestępstw, a także udzielam rad, które mogą być pomocne dla osób zainteresowanych. Zachęcam do komentarzy oraz zadawania pytań.

Jak odbywa się przesłuchanie osoby podejrzanej?

Podejrzany to jedna z ważniejszych osób podczas postępowania karnego. Jej prawa i obowiązki są ściśle określone przez obowiązujące przepisy prawa. Na ogół pierwsze przesłuchanie osoby podejrzanej odbywa się na policji, w pomieszczeniu, w którym na co dzień pracują...

Czym jest pomocnictwo?

Polski Kodeks karny przewiduje sankcje nie tylko dla sprawców przestępstw, ale i dla innych osób, które związane są z popełnionym przestępstwem. Taką osobą jest np. pomocnik opisany w art. 18 par. 3 k.k. Za pomocnictwo odpowiada osoba, która swoim zachowaniem ułatwiła...

ŚLEDŹ MNIE NA

ul. Kłobucka 8B lok. 4

02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

+48 500 427 274

KONTAKT

ul. Kłobucka 8B lok. 4 02-699 Warszawa

kancelaria@adwokat-zaborski.pl

+48 500 427 274

ŚLEDŹ MNIE NA: